zoro4rk:

Legendary Pokémon Through the Generations
♥ 27757 — via zoro4rk ( originally zoro4rk )
# pokemon    # legendary    # articuno    # zapdos    # moltres    # mew    # mewtwo    # suicune    # entei    # raikou    # ho-oh    # lugia    # celebi    # regirock    # regiice    # registeel    # latias    # latios    # groudon    # rayquaza    # kyogre    # jirachi    # deoxys    # mesprit    # uxie    # azlef    # palkia    # dialga    # giratina    # manaphy    

Legendary Duos

(Source: cindymayweather)

# pokemon    # legendaries    # lugia    # ho-oh    # latios    # latias    # cresselia    # darkrai    # mew    # mewtwo    # manaphy    # phione    
sephirona:

Such a masterful demonstration of your psychic abilities sir mewtwo

sephirona:

Such a masterful demonstration of your psychic abilities sir mewtwo

♥ 1045 — via willfosho ( originally sephirona )
# pokemon    # mewtwo